Raadpleeg de getuigenissen

HET MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (Departementaal museum van de Weerstand en de Deportatie)

HET MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (Departementaal museum van de Weerstand en de Deportatie)

« Het Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation bevindt zich in het hart van de driehoek Saint-Quentin, Noyon, Laon, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog historische gevechten hebben plaatsgevonden. Eénentwintig jaar na de oprichting van dit museum door Etienne Dromas, een verzetsstrijder van het eerste uur, herinnert deze unieke plek aan de wapenfeiten en de droppingen van het verzet, maar ook aan de gruwel van de deportatie. Je vindt er een Beechcraft-vliegtuig, een symbool van de droppingen, een wagon die werd gebruikt voor het transport van de gedeporteerden naar de uitroeiingskampen, de citroën van de Gestapo van Saint-Quentin en een permanente tentoonstelling van documenten en getuigenissen die tezelfdertijd de marteling van de gedeporteerden als de solidariteit van de lokale bevolking weergeeft. We ontvangen mensen van alle leeftijden, van kinderen tot bejaarden. Sommigen komen van heel ver in Europa!”

Hélène LUISIN (TERGNIER)
Museumdirectrice

Naar een vriend sturen

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie