Raadpleeg de getuigenissen

"Met de bezoeker onze passie voor onze streek delen, alles uitleggen in woorden die de mensen begrijpen, erin slagen de werkelijkheid eenvoudigweg te vertalen ... Dat telt voor mij". Marie-Pierre Aubert – Welkom op de boerderij in de Aisne.

Ze zijn tuinier, restaurateur, zeilwagenleraar, gids of bakker Ze zijn Picardiërs ... of niet. Met woorden die ons raken, openen ze hun geheime tuin: luister naar de getuigenissen van deze gepassioneerden en vertel ons, u ook, van het Picardië waarvan u houdt!

Lezers getuigen

Zij praten over het Picardië dat ze liefhebben

LE MUSEE DE L'OUTIL (GEREEDSCHAPSMUSEUM)

“Een aantal van mijn voorouders hebben meegewerkt aan het herbouwen van de Chemin des Dames na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb hun gereedschap gerecupereerd en ik heb die collectie vervolledigd door een beetje overal in Frankrijk stukken te kopen. Ik heb ook alle documenten die ik heb kunnen vinden over deze reconstructie verzameld, en toen ben ik begonnen met de inrichting van een klein museum… Toen ik nieuwe stukken aan het verzamelen was, ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik niet meer kon uitbreiden omdat ik dan niet meer aan de veiligheidsnormen zou beantwoorden. Dus heb ik besloten een nieuw museum op te richten, het Musée de l’Outil, dat in 2009 zijn deuren zal openen. Dat museum zal een archiveringscentrum en een centrum voor historisch onderzoek naar het gereedschap en de arbeiderswereld worden. Het is mijn bedoeling elke zes maanden een grote tentoonstelling te openen met steeds wisselende onderwerpen rond het thema van de reconstructie. Aanvankelijk stelde ik enkel gereedschap uit de streek van Picardië tentoon, maar toen bedacht ik dat het beter zou zijn om ook het gereedschap van andere streken te tonen om de stukken te kunnen vergelijken. De bovenverdieping van het museum wordt een studiegalerij met tentoonstellingen per onderwerp. Het zal heel gespecialiseerd zijn en voor een deskundig publiek. De benedenverdieping daarentegen zal een pedagogische inslag hebben met eventueel tentoonstellingen die toegankelijk zijn voor de scholen. De zaal beneden zal toegankelijk zijn voor mindervaliden. Een scherm zal de tentoonstelling van de eerste verdieping weergeven, zoals dat ook gedaan wordt in het musée des Beaux Arts in Parijs. Op dit ogenblik telt mijn collectie ongeveer 2500 stukken. 80% hiervan is te bezichtigen in het museum dat reeds bestaat.”

Stéphane BEDHOME (VASSOGNE)
Museumdirecteur

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie