Picardië, bakermat van de Gothiek

Picardië is de Gothische streek bij uitstek. Het is op haar bodem dat de meest innoverende bouwwerken uit de periode gebouwd werden. Amiens is de grootste kathedraal van Frankrijk, en die van Beauvais de hoogste. Deze zes kathedralen vertegenwoordigen de hele geschiedenis van de Gothische architectuur van het begin tot haar buitengewone bloei die overeenstemt met een ware architecturale vernieuwing » - Jacques Thiébaut, les cathédrales gothiques en Picardie

Toevoegen aan mijn reisboekje

Picardië, bakermat van de Gothiek

Picardië heeft het beeld van de groene long van Noord Europa, maar dankt haar internationale faam ook aan de gothische kunst. Gebouwd tussen de XIIe en XVIe eeuw, weerspiegelen de kathedralen, de kerken en de Gothische kastelen van Picardië de economische en demografische bloei van deze contactbodem tussen Vlaanderen en Parijs, evenals de kennis en de gebruiken van de mensen die hun bouw verwezenlijkten. De bisschoppen en de graven steunden op de rijkdom van de bodem, de wouden en de steengroeven om de bouwwerven van de kathedralen en de kastelen te financieren en aan te leveren. Deze grote bouwwerken hebben ook hun invloed uitgespreid over heel Picardië en de werven in de omgeving, en zo de bouw van kleine gebouwen - kerken of burgerhuizen - die, op hun schaal deelnamen aan de ontwikkeling en de evolutie van de Gothische vormen en technieken.

> Terug naar de inhoud

De kunst van grootsheid en verscheidenheid

De heropleving waarvan de Gothische stijl getuigt door de eeuwen heen is eveneens de weerspiegeling van deze expressie. De bouwheren, uit zin voor originaliteit, bewerkstelligden de bestendige hernieuwing van de vormen; van Noyon tot Senlis, van Soissons tot Laon en van Beauvais tot Amiens bieden de kathedralen de meest representatieve weerspiegeling van de Gothische stijlen. Ze filteren de hemel van het duizendjarige Picardië: Notre-Dame d'Amiens, "de stenen Bijbel" genoemd door John Ruskin en zijn vertaler Marcel Proust, de kathedraal van Laon (1150-1240) die de subtiele overgang van Romaanse naar Gothische kunst illustreert, die van Soissons (1190-1250) die voor de eerste keer overspanning gebruikt, die van  Noyon (1150-1231) met half cirkelvormige structuren en dubbele muren, of het fantastisch koor van Beauvais (1225-1272) dat op zich het volume van een collegiale kerk omvat...

> Terug naar de inhoud

Mysterie en geheimen van de Picardische kathedralen

Van de eerste Gothische kathedralen tot de meest bescheiden kapel of abdij, van de eerste Gothische kunst tot de technische perfectie van de fantastische architectuur, vertellen de grote witte dames, getooid met Picardische rozen veel meer dan alleen kunst: een alerte en technologische gedachtengang. Achter het ontwerp van een gevel, de plaatsing of het aantal zuilen of de oriëntering van een plein liggen fascinerende geheimen, een ongelooflijk bestudeerde en verwezenlijkte symboliek. Niets werd door onze voorvaderen aan het toeval overgelaten. De uitdrukking van hun geloof en hun spiritualiteit kan vandaag gelezen worden in de muren die ze gebouwd hebben en die van deze kathedralen een perfecte band tussen de Mens en God maken.

Ontdek de geheimen van de symboliek der kathedralen !

> Terug naar de inhoud

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie