het lastenboek van het label

Het label Toerisme en Handicap werd uitgewerkt op nationaal niveau, in samenwerking met verenigingen voor mindervaliden, en berust op criteria die streven naar het garanderen van de autonomie en het comfort van personen die welbepaalde behoeften hebben. Hieronder vindt u een lijst met inrichtingen en diensten die u mag verwachten in de instellingen voorzien van het label.

Toevoegen aan mijn reisboekje

Toegang tot de site

U vindt er systematisch minstens één voorbehouden parkeerplaats met een breedte van 3m30, aangegeven met een signaalbord.
Panelen met tekst en afbeeldingen maken u wegwijs op de site.
Ze bevinden zich op een hoogte van 90 tot 140cm, hebben een contrasterende kleur en makkelijk te lezen karakters.

De toegangen bevinden zich op het gelijkvloers of worden tenminste gecompenseerd door een hellend vlak met een hellingsgraad van minder dan 5%.
Alle drempels van meer dan 2 cm hoog worden gecompenseerd.
De minimale nuttige breedte van de deuren bedraagt 77 cm, de beglaasde deuren zijn voorzien van banden in contrasterende kleuren.

De onthaalbalie heeft een verlaagd deel (maximum 80 cm) voor de personen met motorische problemen, kinderen, de personen met een kleine lichaamslengte of de personen die wensen te zitten.
Voor hardhorigen kan voorzien worden in een audiobegeleiding (zoals in de musea).
De informatiedocumenten bevinden zich op een hoogte van minder dan 130 cm, zodat ze binnen ieders handbereik zijn.
Alle hindernissen in de hoogte werden weggewerkt of zijn aangegeven met een contrasterende kleur of een speciale voetband.

De vloeren hebben een vlakke, gladde en harde bekleding. De wegen worden afgebakend met verlichting, contrasterende kleuren en materialen.
De hindernissen in de hoogte of ter hoogte van de vloer werden weggewerkt.
De schakelaars hebben een contrasterende kleur, om gemakkelijker opgemerkt te worden door slechtzienden.

Wanneer gebruik gemaakt moet worden van de trap, werd voorzien in meerdere inrichtingen: contrasterende banden op de treden, een reling die doorloopt vóór en na de treden, contrasterende kleuren…
De lift komt tegemoet aan de voorschriften voor wat de toegankelijkheid betreft (hoogte van de knoppen, afmetingen van de kooi…)

De verlichting is moduleerbaar, in het bijzonder wat het daglicht betreft (gordijnen en luiken die door iedereen gebruikt kunnen worden).

Het sanitair is aangepast en beschikt over een toegangsruimte van 80 x 130 cm naast de pot. Bovendien is een draairuimte met een diameter van 1m50 aanwezig. De hoogte van de pot, inclusief de eventueel aanwezige WC-bril, is gesitueerd op een hoogte van 46 à 50 cm en de as van de WC-pot bevindt zich op een afstand van 40cm van de zijmuur en 50cm van de achtermuur. Er werd een laterale reling geïnstalleerd om makkelijker te kunnen plaatsnemen op de WC-pot (horizontaal, op een hoogte van 70 tot 80 cm). De verschillende inrichtingen, in het bijzonder de spiegel, de zeepverdeler en de handendroger zijn bereikbaar voor mindervalide personen op een hoogte van maximum 130 cm boven de vloer en zijn makkelijk te gebruiken door een persoon met grijpmoeilijkheden. De wastafel beschikt onderaan over een vrije ruimte van 70 cm zonder hindernissen of hoeken, en de spiegel helt over of beschikt over een lager gedeelte op een hoogte van 90 cm.

> Terug naar de inhoud

De hotelinrichtingen (hotels, toeristische complexen)

De toegang wordt vergemakkelijkt door voldoende brede doorgangen en deuropeningen, de aanwezigheid van draaizones en de afwezigheid van hindernissen.

Het bed en alle meubilair (bureau, kasten…) zijn bereikbaar dankzij een doorgang met een minimale breedte van 90 cm en een draaizone van 150 cm. Het bed is langs minstens één zijde toegankelijk en de hoogte is begrepen tussen 46 en 50 cm. De schakelaars en de nachtlampjes zijn geplaatst op een afstand van minder dan 60 cm van het bed.

In de instellingen voorzien van het label voor slechthorenden, zijn de kamers uitgerust met een visueel alarm dat lichtflitsen afgeeft.
In sommige gevallen doet een trilinrichting onder het hoofdkussen dienst als wekker. Er zijn ook wekkers die lichtflitsen afgeven.

Het sanitair beantwoordt aan de eerder opgegeven criteria, en de badkamer aan de voorschriften voor de toegankelijkheid: naast de douchecabine werd voorzien in een vrije ruimte van 80 x 130 cm zonder hindernissen. Het hoogteverschil tussen de vloer en de douchebak bedraagt maximaal 2 cm. Meestak is een douche met vloersifon beschikbaar.
De accessoires vereenvoudigen het gebruikscomfort: een horizontale muurstang op een hoogte van 80 cm, een douchezitje aan de muur, bevestigd op een hoogte van 46 tot 50 cm, met een zitting van 40 x 40 cm, of een tuinstoel met armleuningen, kranen met de traditionele schikking koud rechts en warm links, verschillende bedieningen (kranen en douchekop) gesitueerd op een hoogte van maximum 130 cm boven de vloer.

Ook de wastafel kan gebruikt worden door iedereen: onder de wastafel werd een vrije ruimte met een hoogte van 70 cm voorzien, de sifon is zo dicht mogelijk tegen de muur geplaatst, de onderzijde van de spiegel bevindt zich op een hoogte van 90 tot 105 cm.

De kasten hebben legplanken en een toegankelijke hangstaaf, op een hoogte van maximum 130 cm, en kleerhangers. De elektrische stopcontacten en schakelaars bevinden zich op een hoogte van 40 tot 130 cm.

De vensters zijn bereikbaar, net zoals de gordijnen of luiken.

> Terug naar de inhoud

De inrichtingen op het platteland

Bovenop de criteria opgesomd voor de hotelinrichtingen, beschikken de inrichtingen op het platteland over een aangepaste ontbijtzaal of keuken.

Het werkvlak of de tafel hebben onderaan een vrije ruimte van 70 cm hoog, de kasten zijn bereikbaar, net zoals de koelkast, de oven, de kookplaten, enz. De legplanken en bedieningen bevinden zich op een hoogte van maximum 130 cm.

Om het verblijf voor slechtzienden te vergemakkelijken, hebben de handvaten van de kasten een contrasterende kleur. De knoppen voor het aanzetten van de oven en kookplaten hebben gevoelstekens en goed aangegeven indicaties in een contrasterende kleur

> Terug naar de inhoud

De campings

De campings voorzien van een label hebben minstens één parkingplaats op 50 voorbehouden aan mindervaliden. De bijhorende diensten, namelijk het onthaalgebouw, de vrijetijdszaal, de winkels, enz. respecteren de criteria voor het onthaal van publiek en de veiligheid die eerder opgesomd werden, net zoals de passages en bewegwijzering.
Het sanitair en de douches zijn conform de eerder vermelde voorschriften.
Bovendien beschikken de “vaat”- of “was”-blokken over een vrije ruimte van 70 cm hoog onder de bakken. De kranen kunnen gegrepen worden door een persoon in een rolstoel (130 cm maximum).
Tot slot, indien de camping chalets, bungalows of vakantiehuisjes verhuurd, is minstens één op de 50 daarvan aangepast: toegangshelling, voldoende grote draaizone, enz.

> Terug naar de inhoud

De restaurants

De restaurants voorzien van het label respecteren de eerder vermelde criteria (“toegang tot de site” en “inrichting van de site”) en stellen daarnaast verschillende diensten voor:

Het menu is vertaald in braille en/of grote karakters. De menukaart kan ook systematisch gelezen worden, met prijsaanduiding en advies over eventuele moeilijkheden bij het eten van een gerecht.
De beweging tussen de tafels verloopt vlot dankzij een doorgang met een breedte van minstens 80 cm, wanneer de gasten neerzitten. De vrije ruimte onder het tafelblad bedraagt minstens 70 cm hoog bij 80 cm breed en 60 cm diep.
Indien het om een selfservice gaat, zijn de schotels makkelijk bereikbaar: ze bevinden zich op een hoogte van ongeveer 80 cm, geschikt naast en niet achter elkaar. Verder is er een rail met een hoogte van maximum 80 cm om het dienblad op te zetten.
Voor de mentaal achtergestelde personen, zijn alle gerechten in het menu voorzien van foto’s, voor een duidelijker dienstverlening.

> Terug naar de inhoud

De musea, tentoonstellings- en vertoningszalen

Opdat de tentoongestelde werken door iedereen bewonderd kunnen worden, hebben de musea voorzien van het label gewaakt over de toegankelijkheid van de tentoonstellingsruimten, dankzij talrijke inrichtingen:

De documenten worden voorgesteld in grote karakters en in braille, de borden en signalen worden duidelijker aangegeven met contrasterende kleuren en duidelijk leesbare karakters.
Het is soms mogelijk de werken, de maquettes, de vormen of een reliëfplan aan te raken.
De werken weerspiegelen het licht niet en verblinden niet. Zowel de herkenning als de oriëntatie worden vergemakkelijkt dankzij verschillende kleuren en materialen op de vloer, zelfs dankzij een systeem van relingen.
Een audiohulp (magnetische lus) is vaak beschikbaar aan het onthaal, net zoals audiogidsen met volumeregeling. Naargelang het museum, worden bezoeken in Franse gebarentaal of Aangevulde spreektaal gehouden.
Voor de mentaal achtergestelde personen, werd voorzien in borden met tekst en afbeeldingen en worden aangepaste ludieke bezoeken georganiseerd.
Tot slot beantwoorden de passages voor de personen met motorische problemen aan de eerder vermelde criteria en bevinden de werken en vitrines zich op een hoogte van maximum 130 cm.

In de vertoningszalen zijn plaatsen voorbehouden aan personen in een rolstoel.
Voor de slechthorenden werd een systeem van transmissie en versterking van de geluiden als een magnetische lus en een infrarood- of HF-systeem geïnstalleerd in de hele zaal, of indien niet mogelijk, op enkele zitplaatsen. Andere systemen zijn mogelijk beschikbaar, zoals ondertiteling op het scherm of een draagbaar toestel.
Voor de slechtzienden is een systeem van audiobeschrijving (gesproken presentatie van de visuele elementen van de vertoning) mogelijk.

> Terug naar de inhoud

De sites voor sportbeoefening, de sites in open lucht en de natuursites

De wandeltrajecten en de natuursites voorzien van het label beantwoorden aan verschillende criteria:

Voor de personen met motorische problemen werden eventuele hindernissen aan de grond (wortels, stenen…) en in de hoogte (takken…) weggenomen en werden banken en zitgelegenheden geïnstalleerd.
De bruggen of doorgangen op het traject zijn zonder oneffenheden opgenomen in de weg (tolerantie tot 2 cm) en voorzien van een reling.
Eventuele picknicktafels beschikken onderaan over een vrije ruimte van 70 cm hoog en de uitrustingen (schuilplaatsen, oriëntatietafel, verrekijkers…) zijn toegankelijk.
Soms wordt aangepast materiaal ter beschikking gesteld (Hand Bike, Joëlette (speciale rolstoel) enz.).
Voor de slechtzienden zijn de gevaarlijke plaatsen uitgerust met borstweringen, beschrijvende borden in braille of grote karakters. De hindernissen in de hoogte of ter hoogte van de grond werden weggewerkt. De documenten voor de presentatie van de site en de karakteristieken ervan zijn in grote karakters en in braille weergegeven.
Om de wegen makkelijker af te bakenen, werd een draad van Ariadne ingevoerd (een voetsignalisatie die gekleurd kan zijn, een reling of een houten boord).
Voor de slechthorenden werden geluidspalen voorzien die de site en de inrichtingen beschrijven. Bij gebrek hieraan, wordt een audiogids ter beschikking gesteld.
Voor de mentaal achtergestelde personen, zijn de borden voorzien van tekst en afbeeldingen.

De sportuitrustingen beschikken over aangepast materiaal en diensten die toegankelijk zijn voor iedereen (sanitair, douches, kleedkamers…)
Bijvoorbeeld, de zwembaden voorzien van het label hebben passages waarlangs personen in een rolstoel toegang hebben tot het/de zwembad(en) (geen oneffenheden of hellingen van meer dan 5%) met een aangepast voetbad, contrasterende kleuren en reliëf (voetbanden). Om het bad zelf te betreden, is een vaste of mobiele draagbrug aanwezig, hetzij een hellend vlak of een trap die tot in het water afdaalt en voorzien is van relingen, of enige andere methode die al dan niet de tussenkomst van het personeel van de instelling vergt.

> Terug naar de inhoud

De VVV-kantoren

Naast de technische en materiële toegankelijkheid van de structuur, zijn het onthaal en de informatie in de VVV-kantoren voorzien van het label toegankelijk voor iedereen.

De documentatie is toegankelijk (op een hoogte van maximum 70 tot 130 cm) en beschikbaar in grote karakters, in braille of op geluidsdrager.
Het personeel heeft een opleiding gevolgd voor het onthaal van personen met welbepaalde behoeften en kent het aanbod aangepast aan de eigen geografische sector.
Een audiohulp (magnetische lus, infrarood- of HF-systeem, of een versterkingssysteem …) is aanwezig.
De documentatie wordt op duidelijk, makkelijk te vinden en te begrijpen manier voorgesteld, per geografische sector en thema. De documenten bevatten tekst, afbeeldingen, pictogrammen of tekeningen.

> Terug naar de inhoud

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie