wat is het label Toerisme en Handicap

Iedereen kan zich op een moment van zijn leven in een handicap situatie bevinden. De handicap onomkeerbaar of tijdelijk, veroorzaakt door een lichamelijk of sensorieel gebrek of de omgeving moet kunnen gecompenseerd worden door aangepaste installaties.. Denken aan de toegankelijkheid is ook bijdragen tot de verbetering van het dagelijks leven.

Toevoegen aan mijn reisboekje

Waarom een label?

De vrije toegang tot vakanties, sport en vrijetijdsactiviteiten is een essentiële factor van sociale integratie en persoonlijke ontplooiing voor mensen met een gebrek of een handicap.
Het is een fundamenteel recht dat opgenomen is in de wet strijd tegen uitsluiting van 29 juli 1998.
Elke persoon die zich in een staat van definitief of tijdelijk handicap bevindt moet vrije toegang hebben tot activiteiten, diensten en toeristische oorden in volle autonomie.
De vereniging "Tourisme et Handicaps", ondersteund door het Ministerie van Toerisme, wijdt zich aan dit doel sinds 2001 met de creatie van het label Tourisme et Handicap.
In Picardië nemen de Délégation Régionale au Tourisme, het Comité Régional en de Comités Départementaux du Tourisme, zowel als alle Offices de Tourisme en Syndicats d’Initiative deel aan de ontwikkeling van het label sinds 2003.
Door hen een aangepaste ontvangst te verzekeren, beantwoordt het label Toerisme en Handicap aan de vraag van de personen met speciale behoeften die hun vakanties willen kiezen, zich ontspannen, alleen reizen, met de familie of vrienden, waar ze willen, en vooral zoals iedereen en met iedereen.

> Terug naar de inhoud

Tot wie richt het label Toerisme en Handicap zich?

Een belangrijk aspect van het label Toerisme en Handicap is de onderverdeling in vier types van handicap:  auditief, mentaal, beweeglijk en visueel.
Bovendien is het doelpubliek van het label niet beperkt tot minder validen, maar omvat ook alle personen met speciale behoeften in de wijdste zin van het woord.
Installaties aangepast aan gehandicapten zijn voordelig voor een groot deel van de bevolking: bij voorbeeld de senioren, families met kinderen in een kinderwagen, zwangere vrouwen, personen van kleine gestalte...
Dankzij het label beschikken al deze klanten met specifieke behoeften over betrouwbare en objectieve informatie over de toegankelijkheid van toeristische- en vrijetijdsoorden. 

Als symbool van kwaliteitsprestaties, verzekert het label Toerisme en Handicap een autonome toegang en een aangepaste ontvangst. Alle professionals van het toerisme kunnen hun bedrijf in het project inschakelen:

- logies (hotels, gastenkamers, gemeubelde flats, landelijke gîtes, campings, toerisme verblijfplaatsen, vakantiedorpen…)
- restaurants
- attracties (musea, tentoonstellingszalen, monumenten, kastelen, parken en tuinen…)
- toeristische vrijetijdsinstallaties (concertzalen, zwembad, amusementspark, pedagogische boerderij, vrijetijdsbasis, stranden en openlucht baadzones, wandeltochtroutes...)
- toerisme bureaus

> Terug naar de inhoud

De labelling procedure

Wie zijn de beoordelers? Wat is hun rol?

Labelling houdt de analyse van de installatie in door onderzoekers die "beoordelers" genoemd worden (zie getuigenis hierna) Hun beoordeling berust op een gedetailleerd rooster opgesteld overeenkomstig met een nationaal referentiesysteem. Tijdens hun bezoek aan uw site, zullen deze personen verschillende criteria hanteren met het doel de installaties te identificeren waar de gehandicapte toeristen de aangeboden prestaties kunnen gebruiken, zo autonoom mogelijk en dit voor elk type van handicap.

Wie kent het label toe?

Uw gesprekspartner is de regionale organisatie voor overleg en toekenning van het label "Tourisme et Handicap" geanimeerd door het Regionale Comité voor toerisme. Deze organisatie respecteert het pariteitsprincipe tussen toeristische milieus en handicaps: een toerisme college, bestaande uit het Regionaal toerisme comité en de drie departementale toerisme comités; en een handicap college bestaande uit leden van organisaties die de vier types van handicap vertegenwoordigen. Het voorzitterschap wordt gemeenschappelijk gevoerd door de Regionale delegatie voor toerisme en de Regionale raad.

Wat is de geldigheid van het label?

De vereniging « Tourisme et Handicaps » kent het label toe en geeft een engagement handvest aan de labelhouder, een contract met verplichtingen dat de ontvangst en het behoud van de permanente toegang tot de site waarborgt.  Het label kan toegekend worden voor een, twee, drie of vier handicaps (beweeglijk, visueel, auditief, mentaal) waar een speciaal pictogram mee verbonden is. Het wordt toegekend voor een maximale duur van vijf jaar, hernieuwbaar na controle van het behoud van de ontvangstcriteria en toegankelijkheid.

> Terug naar de inhoud

Getuigenis van een beoordeelster: Audrey Labruyère Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative van de Aisne

« Als ze wensen een label te bekomen, dienen de professionals van het toerisme contact op te nemen met het Comité Régional du Tourisme om een zelf-evaluatie vragenlijst toegestuurd te krijgen. Na het terugzenden hiervan en analyse, geeft het CRT de opdracht aan een binoom, bestaande uit een professional van het toerisme en een vertegenwoordiger van de handicap de site te bezoeken. Deze beoordelers, die speciaal opgeleid zijn, geven hun oordeel in een regionale commissie. Als het oordeel positief is, beraadslaagt de nationale commissie op haar beurt en waarborgt de labelling door het ondertekenen van een handvest. In het omgekeerde geval, zal de regionale commissie aan de kandidaat een rapport opsturen met zijn sterkten en zwakten, wat hem zal toelaten de nodige verbeteringen aan te brengen om het label te bekomen."

> Terug naar de inhoud

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie