Picardië: land van herinnering

Picardië ligt tussen Vlaanderen en Parijs, en was lange tijd een grensgebied dat voortdurend op zijn hoede moest zijn. Het hele koninkrijk, en in het bijzonder Parijs, waarvan Picardië het laatste bolwerk was, rekende erop. Picardië was voortdurend het strijdtoneel van veldslagen en invasies, en zag zich zo gedwongen tal van vitale vestingwerken op te richten (zoals de versterkte kerken in Thiérache of de vestingwerken van Vauban). De regio heeft heel wat plunderingen en verwoestingen ondergaan, en werd vaak tot puin herleid.
Het toppunt werd bereikt met de twee wereldoorlogen, en dan in het bijzonder de eerste, de “Grote Oorlog”, waarbij de frontlinie in Somme en Aisne kwam te liggen. Al deze doorstane beproevingen hebben ervoor gezorgd dat Picardiërs over opvallende karaktertrekken beschikken: ze zijn achterdochtig en in zichzelf gekeerd, maar doen alles met een grote waardigheid, zijn eenvoudig van hart, trouw en bezitten een groot vermogen tot verinnerlijking. In haar boek “Picardie Corps et âme” (Picardië, hart en ziel) vat Sophie de Paillette het karakter van de Picardiër mooi samen: “het karakter van een ondergrondse kathedraal”.
De aard van de Picardiërs is enkel te verklaren door d oorlogen en het leed dat ze hebben moeten doorstaan”, zegt historicus Philippe Nivet. Picardië, het toneel van slachtpartijen, is ondanks zichzelf de graftombe van Europa geworden. Respect is hier geen loos begrip. De herinnering levend houden is een blijk van diep respect voor wat er gebeurd is. “De mensen hebben het verlangen om de toekomstige generaties op te voeden met de volledige waarheid”, aldus Yves Fohlen, gids in “La Caverne du Dragon” in Aisne.

Toen ik werd gevraagd om hier te komen werken, heb ik meteen toegestemd. Ik ben dol op de regio, die wordt gekenmerkt door een discrete schoonheid, ver weg van de rumoerige toeristische trekpleisters. (…) Het is een bijzonder aangrijpende ervaring om met de loopgraven te worden geconfronteerd, en je voor te stellen welke bovenmenselijke kracht de soldaten ertoe moet hebben gedreven om ze te verlaten en zich in de strijd te storten”, zegt Arlène King, in het park “Mémorial de Beaumont-Hamel”, in Somme. Er werden tal van routes en plaatsen opgewaardeerd, om de herinnering aan de veldslagen levend te houden. De getuigenis van de gidsen, die helemaal opgaan in hun opdracht om de mensen bewust te maken, is altijd aangrijpend. Zo ook op de “Chemin des Dames”, in Aisne, of op de voornaamste plaatsen van de slag bij de Somme (Thiepval, Froissy, Villers-Bretonneux, La Boisselle, Pozières of de “Historial de la Grande Guerre” in Péronne, die de apotheose vormt van het “Circuit du Souvenir”, …).
In het bos van Compiègne werd “Le wagon de l’Armistice” (treinwagon van de wapenstilstand) nauwkeurig gereconstrueerd. Deze wagon zorgt ervoor dat de mensen zich beter bewust worden van waar 11 november vandaag wereldwijd voor staat. Deze locaties zijn getuigenissen; ze wijzen voor altijd op de erkenning en het immense respect van een volledige regio. Een museum, een monument, een gedenksteen, een kruis, hier en daar een gegraveerde naam… De nagedachtenis van de mannen die zich zijn komen opofferen voor de vrijheid van de volgende generaties, wordt geëerd zoals het hoort, en wordt zo opgenomen in de oneindigheid van de tijd.

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie