De Picardiërs, met hart en ziel

Picardië het land van de Picardiërs, bakermat van Frankrijk, maar ook land van eenvoudige en echte geneugten; van gezond landelijk verstand met wortels in een stevige boerenstamboom. De « picardische geest » kan samengevat worden als de paradox tussen reusachtige geschiedenis en bescheidenheid. « Gesloten, houdt de Picardiër er niet van zich te laten opmerken, en nog minder de anderen te overtroeven, en zijn bescheidenheid is volledig oprecht. Hij is verwonderd als men in hem geïnteresseerd is, en het maakt hem zelfs een beetje wantrouwig. Men kan eeuwen van aanvallen en staat van beleg niet zomaar uitwissen » vat Sophie de Paillette samen in haar boek « Picardie Corps et âme ».

De Picardiërs, met hart en ziel

De Picardiër is dus bescheiden, alhoewel hij een zekere fierheid heeft aan anderen de waarden die de edelheid van de mensen van deze streek vormen, over te brengen: oprechtheid, trouw, moed en de smaak voor goed uitgevoerd werk.

Als er een gemeenschappelijk belang is, vergeet de Picardiër zichzelf om gemeenschappelijk te denken en te handelen. Wat La Fontaine uitdrukt als « Toute puissance est faible, à moins d’être unie » (Elke macht is zwak, behalve als ze verenigd is) en het Picardisch als « A tertous on s’ra mi d’trop » (Tous ensemble nous se serons pas de trop) (Allen samen zijn we niet teveel) weerspiegelt deze collectieve geest. Wat de Picardische methode van "doen terwijl je verder gaat" betreft, het is een voorbeeld van gecombineerd pragmatisme en vasthoudendheid. En zichzelf voorbijstreven in het meesterwerk: Picardië is een land van kathedraalbouwers!
Het is de tweede Franse streek door het aantal van haar geclasseerde historische monumenten, en Picardië heeft het ideale profiel van een streek van culturele ontdekkingen. Ze heeft ook een echt talent om de verbeelding te stimuleren (Jules Verne heeft zijn beroemdste romans geschreven in zijn huis in Amiens) en nieuwe ideeën te doen groeien...
Deze inventieve en populaire geest is duidelijk in de Picardische taal die de "ontdeugende ironie" gebruikt die ze geërfd heeft van de fabels. De Picardische taal lag aan de oorsprong van een rijke litteratuur, van de Middeleeuwen tot hedendaagse romans, theaterstukken, Picardische liederen... en de beeldverhalen « Tintin chez les picards » of « Astérix i rinte à l’école », die de verkooprecords van litteratuur in streektaal hebben.

De Picardiërs, met hart en ziel

De Picardiërs verrassen steeds opnieuw en zoals Nathalie Colinet, ambassadrice voor Picardië zegt: « (…) Picardië is een beetje zoals wij de Picardiërs: men moet zich de moeite geven ze te ontdekken; en dan is de beloning groot. Want elk klein ding is de moeite waard."

Toevoegen aan mijn reisboekje

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie