Picardië werkt eraan voor iedereen toegankelijk te zijn

De vrije toegang tot vakanties, sport en vrijetijdsactiviteiten is een essentiele factor van sociale integratie en persoonlijke ontplooiing voor mensen met een gebrek of een handicap.
Elke persoon die zich in een staat van definitief of tijdelijk handicap bevindt moet vrije toegang hebben tot activiteiten, diensten en toeristische oorden in volle autonomie.
Om dit doel te bereiken heeft het Ministerie van Toerisme het label Tourisme et Handicap gecreeerd.

Door een aangepaste ontvangst en een toegankelijke omgeving te waarborgen beantwoordt het label Tourisme et Handicap aan de vraag van personen met speciale begoeften die in volle autonomie van hun vakantie willen genieten.

Het label kan toegekend worden voor een, twee, drie of vier handicaps (beweeglijk, visueel, auditief, mentaal) waar een speciaal pictogram mee verbonden is. Het wordt toegekend voor een maximale duur van vijf jaar, hernieuwbaar na controle van het behoud van de ontvangstcriteria en toegankelijkheid.

Voor meer inlichtingen:

contacteren tourismeethandicap@picardietourisme.com

Comité Régional du Tourisme de Picardie, 3 rue Vincent Auriol, 80011 AMIENS Cedex 1
Téléphone : (00 33 3) 22 22 33 66 - Télécopie : (00 33 3) 22 22 33 67 - contact@picardietourisme.com
Site internet : www.picardietourisme.com

Découvrez la Picardie !
Tous les bons plans des internautes pour vos week-ends en Picadie sur espritdepicardie.com cliquez ici
Habitants et visiteurs témoignent sur Esprit de Picardie